3/4/2023 ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ
Από σήμερα 3/4/2023 τα γραφεία του ομίλου μας θα είναι ανοικτά ( με “καλοκαιρινή” πλέον διάθεση)
Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή
από 20:00 έως 23:00 !!
Nagas

Related Post